Ikona
Najbliższy termin

listopad 2021

Ikona
Cena
1200,00 
Ikona O szkoleniu

Rzeczywistość wokół nas zmienia się dynamicznie. Doświadczamy zmian w organizacjach, firmach, odczuwamy je w życiu prywatnym. Ciągłym zmianom ulegają sposoby naszej pracy, warunki w jakich żyjemy. Przekształca się wszystko. To, do czego dążymy i co nas motywuje. Pracujemy w dystansie, w ograniczonym kontakcie.

Ikona Grupa docelowa

Projekt „Trener w czasach zmiany” zakłada cykliczne warsztaty w formie online oraz możliwość dołączenia do grupy superwizyjnej. 

Ikona Cel

Spotykamy się online, niekiedy, gdy mamy więcej szczęścia, robimy to hybrydowo. W naszym świecie jest coraz mniej stałych punktów oparcia, maleje poczucie bezpieczeństwa. Trenerzy, którzy wspierają organizacje w rozwoju, potrzebują nowych narzędzi. Muszą dostosować swoje umiejętności do nowych wyzwań. Procesy, które zachodzą w firmach, wymagają naszej stałej obserwacji. Należy zachować elastyczność. Dużo częściej niż kiedyś potrzebujemy wsparcia ze strony ekspertów. Tylko wtedy będziemy w stanie efektywnie odpowiadać na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości.

Prowadzący

Rafał Stryjek

W pracy trenera ważny jest dla mnie swobodny kontakt i autentyczność”.

Psycholog, trener biznesu oraz umiejętności psychologicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, pracownik Instytutu Psychologii PAN, absolwent Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego. Wykładowca akademicki m.in. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa, Uczelni Łazarskiego oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada szerokie, kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń m.in. z zakresu efektywności osobistej, szkoleń menedżerskich, asertywności, komunikacji oraz współpracy zespołowej.

Kasia Sałek-Suska

W pracy zawodowej ważna jest dla mnie relacja z uczestnikami, towarzyszenie im w procesie edukacji i możliwość obserwacji zachodzących w nich zmian”.

Psycholog, trener biznesu oraz umiejętności psychospołecznych, Certified Behavioral D3 Consultant. Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego i Studium Treningu Interpersonalnego Ośrodka INTRA oraz Szkoły Coachingu Zespołowego i Grupowego. Ukończyła szkolenie 101 certyfikowane przez EATA i Akademię Analizy Transakcyjnej.

Specjalizuje się w pracy związanej z zarządzaniem stresem, profilaktyką wypalenia oraz asertywną komunikacją. Zrealizowała szereg projektów rozwijających współpracę w zespole, budowania optymalnych do niej warunków. Kilkanaście lat pełniła funkcję koordynatora szkół trenerskich Ośrodka INTRA. Wieloletni wykładowca Szkoły Trenerów Biznesu, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Uniwersytetu SWPS.

Jolanta Mieczkowska-Luto

Wierzę w zmianę. Wspieranie ludzi i organizacji w ich dążeniach, to ogromna przyjemność i źródło satysfakcji”.

Psycholog międzykulturowy. Od 19 lat trener biznesu, licencjonowany trener PTP, Certified Behavioral D3 Consultant. Absolwentka Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego, Studium Treningu Interpersonalnego, Kursu Pomocy Psychologicznej, Szkoły Coachingu Zespołowego i Grupowego.

Ukończyła szkolenie 101 certyfikowane przez EATA, Akademię Analizy Transakcyjnej, 4-letni program szkoleń zaawansowanych z analizy transakcyjnej w obszarze organizacji.

Posiada doświadczenie pracy na stanowisku specjalisty ds. szkoleń i organizacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w realizacji szkoleń m.in. z zakresu edukacji trenerów, zarządzania i współpracy zespołowej, rozwoju kompetencji liderskich.

Wieloletni opiekun grup w Szkołach Trenerów Ośrodka INTRA. Wykładowca Uniwersytetu SWPS.

Agata Kołodziejczyk-Stryjek

Lubię pracę z ludźmi. Fascynuje mnie obcowanie z niepowtarzalnością grup, osób, ich energią, która pozwala na tworzenie nowych jakości, wymianę wiedzy i doświadczenia”.

Psycholog kliniczny i społeczny, psychoterapeutka, trenerka biznesu, licencjonowana trenerka PTP II stopnia, Certified Behavioral D3 Consultant. Ukończyła Szkołę Warsztatu i Treningu Psychologicznego, Studium Treningu Interpersonalnego, Szkołę Psychoterapii Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Edukacji INTRA, Szkołę Coachingu Zespołowego i Grupowego.

Absolwentka Szkolenia 101 certyfikowanego przez EATA, Akademii Analizy Transakcyjnej, jest w trakcie szkoleń zaawansowanych z analizy transakcyjnej w obszarze organizacji.

Jako trener i psychoterapeuta pracuje od 15 lat. Specjalizuje się w pracy z menedżerami, komunikacji, coachingu zespołowym, treningach interpersonalnych oraz edukacji trenerów. Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi, które doświadczają trudności w kontaktach z ludźmi, cierpią z powodu zaburzeń nastroju, lęków, objawów nerwicowych, depresji, kryzysów.