Ikona
Najbliższy termin

listopad 2021

Ikona
Cena
1200,00 
Ikona O szkoleniu

Rzeczywistość wokół nas zmienia się dynamicznie. Doświadczamy zmian w organizacjach, firmach, odczuwamy je w życiu prywatnym. Ciągłym zmianom ulegają sposoby naszej pracy, warunki w jakich żyjemy. Przekształca się wszystko. To, do czego dążymy i co nas motywuje. Pracujemy w dystansie, w ograniczonym kontakcie.

Ikona Grupa docelowa

Projekt „Trener w czasach zmiany” zakłada cykliczne warsztaty w formie online oraz możliwość dołączenia do grupy superwizyjnej. 

Ikona Cel

Spotykamy się online, niekiedy, gdy mamy więcej szczęścia, robimy to hybrydowo. W naszym świecie jest coraz mniej stałych punktów oparcia, maleje poczucie bezpieczeństwa. Trenerzy, którzy wspierają organizacje w rozwoju, potrzebują nowych narzędzi. Muszą dostosować swoje umiejętności do nowych wyzwań. Procesy, które zachodzą w firmach, wymagają naszej stałej obserwacji. Należy zachować elastyczność. Dużo częściej niż kiedyś potrzebujemy wsparcia ze strony ekspertów. Tylko wtedy będziemy w stanie efektywnie odpowiadać na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości.

Prowadzący

Rafał Stryjek

W pracy trenera ważny jest dla mnie swobodny kontakt i autentyczność”.

Rzeczywistość wokół nas zmienia się dynamicznie. Doświadczamy zmian w organizacjach, firmach, odczuwamy je w życiu prywatnym. Ciągłym zmianom ulegają sposoby naszej pracy, warunki w jakich żyjemy. Przekształca się wszystko. To, do czego dążymy i co nas motywuje. Pracujemy w dystansie, w ograniczonym kontakcie.

Marcin Olkowicz

Pracuję z troską o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka w jego naturalnym i społecznym środowisku”.

Rzeczywistość wokół nas zmienia się dynamicznie. Doświadczamy zmian w organizacjach, firmach, odczuwamy je w życiu prywatnym. Ciągłym zmianom ulegają sposoby naszej pracy, warunki w jakich żyjemy. Przekształca się wszystko. To, do czego dążymy i co nas motywuje. Pracujemy w dystansie, w ograniczonym kontakcie.

Kasia Sałek-Suska

W pracy zawodowej ważna jest dla mnie relacja z uczestnikami, towarzyszenie im w procesie edukacji i możliwość obserwacji zachodzących w nich zmian”.

Rzeczywistość wokół nas zmienia się dynamicznie. Doświadczamy zmian w organizacjach, firmach, odczuwamy je w życiu prywatnym. Ciągłym zmianom ulegają sposoby naszej pracy, warunki w jakich żyjemy. Przekształca się wszystko. To, do czego dążymy i co nas motywuje. Pracujemy w dystansie, w ograniczonym kontakcie.

Jolanta Mieczkowska-Luto

Wierzę w zmianę. Wspieranie ludzi i organizacji w ich dążeniach, to ogromna przyjemność i źródło satysfakcji”.

Rzeczywistość wokół nas zmienia się dynamicznie. Doświadczamy zmian w organizacjach, firmach, odczuwamy je w życiu prywatnym. Ciągłym zmianom ulegają sposoby naszej pracy, warunki w jakich żyjemy. Przekształca się wszystko. To, do czego dążymy i co nas motywuje. Pracujemy w dystansie, w ograniczonym kontakcie.

Agata Kołodziejczyk-Stryjek

Lubię pracę z ludźmi. Fascynuje mnie obcowanie z niepowtarzalnością grup, osób, ich energią, która pozwala na tworzenie nowych jakości, wymianę wiedzy i doświadczenia”.

Rzeczywistość wokół nas zmienia się dynamicznie. Doświadczamy zmian w organizacjach, firmach, odczuwamy je w życiu prywatnym. Ciągłym zmianom ulegają sposoby naszej pracy, warunki w jakich żyjemy. Przekształca się wszystko. To, do czego dążymy i co nas motywuje. Pracujemy w dystansie, w ograniczonym kontakcie.