Ikona O szkoleniu

Analizę transakcyjną cenimy niezwykle. Jest prosta, praktyczna. Sięga głęboko i precyzyjnie, jak skalpel stworzony do skomplikowanych operacji. Z analizy tej korzystamy chętnie. Szczególnie wtedy, gdy pracujemy z zespołami w organizacjach. Wiemy, że dla ich liderów liczy się czas. Chcą szybkich efektów, oczekują najlepszych rozwiązań.

Ikona Cel

Analiza transakcyjna pozwala na diagnozę organizacji, procesów, sposobów komunikacji. Dzięki niej łatwiej jest dotrzeć do prawdziwych przyczyn problemów. Według Erica Berna, który ją stworzył, nasz sposób porozumiewania się przybiera różne formy w zależności od tego, jaką wewnętrzną rolę przyjmiemy: Rodzica, Dorosłego czy Dziecka.