Szkolenie niedostępne w sprzedaży.
Ikona O szkoleniu

Jest to podstawowe szkolenie z analizy transakcyjnej z którego korzystamy podczas pracy z organizacjami. Podzieliłyśmy je na dwa dni robocze. Dlatego myślimy o niej jako po podróży szybką koleją. Biorąc w niej udział poznasz wszystkie bazowe modele AT i ich połączenia. Zatrzymamy się oczywiście na kilku stacjach na dłużej, aby sprawdzić, jak metody te wykorzystać w codziennej praktyce zawodowej lub naszym życiu

Ikona Grupa docelowa

Zapraszamy na nie szczególnie menadżerów, pracowników działu HR, trenerów, couchów oraz mediatorów,

Ikona Cel

Szkolenie 101, kończy się uzyskanie certyfikatu 101 European Association Transactional Analysis (EATA). Modele AT nie są skomplikowane, korzystają z prostego języka, diagramów i ilustracji.A ten dwudniowy program pozwala zrozumieć motywacje ludzkich zachowań, podstawowe zasady komunikacji, mechanizmy wpływające na relacje pomiędzy ludźmi. Opieramy się na prawdziwym, chociaż niedocenianym założeniu, że każdy z nas jest pełnowartościową jednostką. Każdy z nas może samodzielnie myśleć, decydować i zmieniać się.