Agata Kołodziejczyk-Stryjek

Lubię pracę z ludźmi. Fascynuje mnie obcowanie z niepowtarzalnością grup, osób, ich energią, która pozwala na tworzenie nowych jakości, wymianę wiedzy i doświadczenia”.

Agata Kołodziejczyk-Stryjek

Psycholog kliniczny i społeczny, psychoterapeutka, trenerka biznesu, licencjonowana trenerka PTP II stopnia, Certified Behavioral D3 Consultant. Ukończyła Szkołę Warsztatu i Treningu Psychologicznego, Studium Treningu Interpersonalnego, Szkołę Psychoterapii Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Edukacji INTRA, Szkołę Coachingu Zespołowego i Grupowego.

Absolwentka Szkolenia 101 certyfikowanego przez EATA, Akademii Analizy Transakcyjnej, jest w trakcie szkoleń zaawansowanych z analizy transakcyjnej w obszarze organizacji.

Jako trener i psychoterapeuta pracuje od 15 lat. Specjalizuje się w pracy z menedżerami, komunikacji, coachingu zespołowym, treningach interpersonalnych oraz edukacji trenerów. Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi, które doświadczają trudności w kontaktach z ludźmi, cierpią z powodu zaburzeń nastroju, lęków, objawów nerwicowych, depresji, kryzysów.

Jolanta Mieczkowska-Luto

Wierzę w zmianę. Wspieranie ludzi i organizacji w ich dążeniach, to ogromna przyjemność i źródło satysfakcji”.

Jolanta Mieczkowska-Luto

Psycholog międzykulturowy. Od 19 lat trener biznesu, licencjonowany trener PTP, Certified Behavioral D3 Consultant. Absolwentka Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego, Studium Treningu Interpersonalnego, Kursu Pomocy Psychologicznej, Szkoły Coachingu Zespołowego i Grupowego.

Ukończyła szkolenie 101 certyfikowane przez EATA, Akademię Analizy Transakcyjnej, 4-letni program szkoleń zaawansowanych z analizy transakcyjnej w obszarze organizacji.

Posiada doświadczenie pracy na stanowisku specjalisty ds. szkoleń i organizacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w realizacji szkoleń m.in. z zakresu edukacji trenerów, zarządzania i współpracy zespołowej, rozwoju kompetencji liderskich.

Wieloletni opiekun grup w Szkołach Trenerów Ośrodka INTRA. Wykładowca Uniwersytetu SWPS.

Kasia Sałek-Suska

W pracy zawodowej ważna jest dla mnie relacja z uczestnikami, towarzyszenie im w procesie edukacji i możliwość obserwacji zachodzących w nich zmian”.

Kasia Sałek-Suska

Psycholog, trener biznesu oraz umiejętności psychospołecznych, Certified Behavioral D3 Consultant. Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego i Studium Treningu Interpersonalnego Ośrodka INTRA oraz Szkoły Coachingu Zespołowego i Grupowego. Ukończyła szkolenie 101 certyfikowane przez EATA i Akademię Analizy Transakcyjnej.

Specjalizuje się w pracy związanej z zarządzaniem stresem, profilaktyką wypalenia oraz asertywną komunikacją. Zrealizowała szereg projektów rozwijających współpracę w zespole, budowania optymalnych do niej warunków. Kilkanaście lat pełniła funkcję koordynatora szkół trenerskich Ośrodka INTRA. Wieloletni wykładowca Szkoły Trenerów Biznesu, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Uniwersytetu SWPS.

Marcin Olkowicz

Pracuję z troską o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka w jego naturalnym i społecznym środowisku”.

Marcin Olkowicz

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGPiS), Tokyo University, Uniwersytetu SWPS, Szkoły Trenerów Biznesu Intra, Akademii Analizy Transakcyjnej.

Od ponad 25 lat łączy praktykę pracy w biznesie z aktywnościami trenera, konsultanta i doradcy ds. komunikacji w biznesie. Wykładowca Collegium Civitas, School of Form (Uniwersytet SWPS), UKSW w Warszawie.

Od 5 lat jako mentor wspiera rozwój kompetencji osobistych w programach mentorskich Fundacji Liderek Biznesu. Odpowiedzialny za procesy edukacyjne w Stowarzyszeniu SKM SAR. Prowadzi indywidualne sesje doradcze (w tym realizowane online).

Rafał Stryjek

W pracy trenera ważny jest dla mnie swobodny kontakt i autentyczność”.

Rafał Stryjek

Psycholog, trener biznesu oraz umiejętności psychologicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, pracownik Instytutu Psychologii PAN, absolwent Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego. Wykładowca akademicki m.in. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa, Uczelni Łazarskiego oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada szerokie, kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń m.in. z zakresu efektywności osobistej, szkoleń menedżerskich, asertywności, komunikacji oraz współpracy zespołowej.