Ikona O szkoleniu

O wspieraniu liderów wiemy dużo. Od wielu lat szkolimy menedżerów, pracujemy z liderami coachigowo, udzielamy konsultacji zarządom firm. Mamy świadomość tego, jak ogromne znaczenie dla sukcesu organizacji ma elastyczny i świadomy sposób przewodzenia. Jak wpływa on na motywację, zaangażowanie, samodzielność ludzi i poczucie sensu wykonywanej pracy.

Ikona Cel

Wydajność, efektywność, zysk wynikają z tego, jak zarządza się zespołem. Realizując projekty rozwojowe dla liderów, dbamy o to, aby tworzyć przestrzeń dla wymiany
ich wzajemnych doświadczeń. Sukcesów i niepowodzeń. To możliwość inspirowania się,
uczenia, zmiany postawy. Zawsze wybieramy formę pracy, która jest najlepszą odpowiedzią na diagnozę sytuacji i potrzeb lidera.

Poznaj odpowiedzi na wiele pytań. Jaki masz styl interpersonalny jako lider i jak to wpływa na mój sposób zarządzania? W jaki sposób mówić do ludzi, żeby pracowali efektywnie? Czy członkowie Twojego zespołu swoich trudnościach mogą mówić bezpośrednio do Ciebie, a nie za Twoimi plecami? Jak uniknąć gier psychologicznych i w jaki sposób je przerywać? Jak przeciwdziałać manipulacjom? Co robić, kiedy ktoś krzyczy, a my musimy z nim współpracować? Czy przekazując informację krytyczną, musimy zniszczyć dobrą współpracę? Jak odmawiać tym, którym teoretycznie nie odmawia się nigdy?

W Akademii Lidera połączyliśmy różne formy odziaływania: diagnozę kompetencji, szkolenia, coaching, e-learning, pracę interwizyjną. Takie podejście przynosi efekty. Zrealizowaliśmy już wiele edycji naszej Akademii. Wszystkie były w założeniach podobne, w ostatecznym kształcie wyjątkowe.