Ikona
Najbliższy termin

12-13.02.2024

Ikona
Liczba godzin

84

Ikona O szkoleniu

O wspieraniu liderów wiemy dużo. Od wielu lat szkolimy menedżerów, pracujemy z liderami coachigowo, udzielamy konsultacji zarządom firm. Mamy świadomość tego, jak ogromne znaczenie dla sukcesu organizacji ma elastyczny i świadomy sposób przewodzenia. Jak wpływa on na motywację, zaangażowanie, samodzielność ludzi i poczucie sensu wykonywanej pracy.

Ikona Cel

Wydajność, efektywność, zysk wynikają z tego, jak zarządza się zespołem. Realizując projekty rozwojowe dla liderów, dbamy o to, aby tworzyć przestrzeń dla wymiany ich wzajemnych doświadczeń. Sukcesów i niepowodzeń. To możliwość inspirowania się, uczenia, zmiany postawy. Zawsze wybieramy formę pracy, która jest najlepszą odpowiedzią na diagnozę sytuacji i potrzeb lidera.

Zawartość merytoryczna Akademii Lidera zakłada szeroki, stopniowy i metodyczny wzrost kompetencji niezbędnych do dojrzałego zarządzania.

Pracujemy w oparciu o Analizę Transakcyjną, coaching zespołowy i doświadczenie w zarządzaniu procesami w organizacjach, autorskie techniki warsztatowe oraz humanistyczne podejście do biznesu zbudowane na dialogu oraz szacunku wobec pracowników.

W Akademii Lidera łączymy różne formy oddziaływania: diagnozę kompetencji, szkolenia, coaching, e-learning, pracę interwizyjną. Takie podejście przynosi efekty. Zrealizowaliśmy już 14 zamkniętych edycji naszej Akademii. Wszystkie były w założeniach podobne, w ostatecznym kształcie wyjątkowe.

W lutym 2024 ruszamy z  I otwartą edycją Akademii Lidera. 

  • Pięć dwudniowych sesji: 

Blok 1. (12-13.02.2024)  Lider – role i zadania w organizacji / zespole

Blok 2. (4-5.03.2024) Współpraca w zespole i między zespołami – menedżer w procesie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Blok 3. (8-9.04.2024) Asertywność menedżera – konstruktywne wywieranie wpływu na zespół

Blok 4. (6-7.05.2024 ) Rozwój efektywności zespołowej – uruchamianie motywacji i współpracy”

Blok 5. (3-4.06. 2024) Przywództwo w praktyce

  • 4 indywidualne sesje coachingowo-superwizyjne pomiędzy szkoleniami
  • Zadania wdrożeniowe. 

Cena specjalna w I edycji – 8300 netto (10 209 brutto)

Jeśli chcesz poznać szczegółową zawartość merytoryczną, masz pytania lub chcesz wziąć udział w Akademii skontaktuj się z nami.