BO WARTO W BIZNESIE…

W pracy z firmami nie zapominamy, ze najważniejszą podstawą funkcjonowania nowoczesnych organizacji są ludzie – to od ich motywacji, kreatywności oraz kompetencji zależy rozwój i efektywność firm. Pamiętamy też, że dla organizacji ważna jest efektywność i ekonomia

Rozwiązania biznesowe przygotowujemy na indywidualne zamówienie, zawsze uwzględniając specyfikę branży i potrzeby szkoleniowe.

Dedykujemy je dla wszystkich tych, którzy inwestują w rozwój swoich pracowników.

 

Główne obszary naszych kompetencji:

 

trening interTRENING INTERPERSONALNY (40h) – to intensywne doświadczenie grupowe, którego celem jest doskonalenie kompetencji, związanych z pracą z ludźmi oraz pogłębienie świadomości własnych zachowań i eksperymentowanie z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. Uczestnicy mają możliwość rozwinąć kompetencje takie, jak umiejętność konstruktywnego wyrażania uczuć i myśli w relacjach, przekazywania trudnych informacji drugiej osobie, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz rozumienie swoich reakcji w kontakcie z innymi.  Trening jest doświadczeniem rozwojowym, służącym rozwijaniu umiejętności interpersonalnych potrzebnych zarówno w kontaktach w obszarze pracy zawodowej, jak również w życiu osobistym.

 

analizaANALIZA TRANSAKCYJNA –  Szkolenia z użyciem Analizy Transakcyjnej (AT), stanowią  połączenie spójnej psychologicznej  koncepcji zachowań ludzi w organizacji, ze wskazówkami do praktycznego jej zastosowania szczególnie w działach personalnych i przez menedżerów każdego szczebla.

Konstrukty AT, w jasny sposób opisują relacje i sytuację w organizacji, co niezwykle doceniają nasi Klienci.  Praca w oparciu i AT pozwala m.in. na diagnozę organizacji, pracę z kontraktami, ekonomią znaków rozpoznania, transakcjami zachodzącymi między ludźmi, identyfikacją nierozpoznani i zachowań pasywnych, strukturalizacją czasu, pozycjami życiowymi, grami psychologicznymi, skryptem, stylami interpersonalnymi.

 

lider zespolSZKOLENIA LIDER – ZESPÓŁ Jednym z najważniejszych wyzwań, które stoją przed liderami to znalezienie odpowiednich współpracowników, zarządzanie nimi, inspirowanie ich i zatrzymanie.

Nie jest to możliwe bez samoświadomości lidera, tego kim sam jest, jak się komunikuje, co jest dla niego ważne. Świadomy swojego wpływu na ludzi jest w stanie to wyzwanie podjąć.

Warto pamiętać, że dzięki odpowiedniemu przywództwu, członkowie zespołu potrafią odłożyć na bok indywidualne interesy i działać dla dobra ogółu w myśl zasady, że razem można więcej zrobić. Realizując projekty w tym obszarze wspieramy menedżerów w rozwoju ich kompetencji i w tworzeniu zespołów.

 

coachingCOACHING GRUPOWY I ZESPOŁOWY – Coaching              zespołowy            jest          unikatową           metodą                  pracy     z grupami i zespołami, dająca znakomite rezultaty dzięki koncentracji na procesie zachodzącym pomiędzy członkami grupy przy zastosowaniu technik go wspierajacych.

Coaching zespołowy umożliwia pracę z tworzącymi się zespołami,  grupami / zespołami doświadczonymi we współpracy czy z grupami / zespołami w konflikcie.

Taka praca wymaga kompetencji daleko wykraczających poza standardowe umiejętności coacha czy trenera.

 

 

NARZĘDZIA KOMPETENCYJNE – w swojej pracy wykorzystujemy sprawdzone narzędzia diagnostyczne, m.in. D3TM (DISC, TEAMS, VALUES+BAI)grafiki D3

DISC (styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju);

TEAMS (preferowane role w zespole: kreator, strateg, realizator, analityk, koordynator);

VALUES (wartości w miejscu pracy, którymi kieruje się badany, podejmując decyzje: lojaność, uczciwość, niezależność, równość);

BAI (Behavioral Attitude Index) (mierzy siłę sześciu postaw w miejscu pracy – wewnętrzne motywacje,  wpływające na wyniki (spokój wewnętrzny, wiedza, ekonomia, artyzm, solidarność, wywieranie wpływu).

 

 

 

d3-bai-logo-jpg

Belbin Accredited Users logo (300dpi)

Posiadamy międzynarodowy certyfikat Certified Behavioral D3 Consultant.

W  2012 roku otrzymałyśmy również akredytację Belbin® Team Role.

 

 

 

 

Wykorzystujemy narzędzia w procesie: diagnozy potrzeb, analizy potencjału menedżerskiego, analiz potencjałów zespołów, w projektach szkoleniowych dotyczących komunikacji, współpracy, zarządzania i przywództwa oraz do badania zmian zachodzących w wyniku oddziaływań rozwojowych.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą bardzo prosimy o kontakt.


BO WARTO W BIZNESIE…

 

W pracy z firmami nie zapominamy, ze najważniejszą podstawą funkcjonowania nowoczesnych organizacji są ludzie – to od ich motywacji, kreatywności oraz kompetencji zależy rozwój i efektywność firm. Pamiętamy też, że dla organizacji ważna jest efektywność i ekonomia

Rozwiązania biznesowe przygotowujemy na indywidualne zamówienie, zawsze uwzględniając specyfikę branży i potrzeby szkoleniowe.

Dedykujemy je dla wszystkich tych, którzy inwestują w rozwój swoich pracowników.

 

Główne obszary naszych kompetencji:

 

trening interTRENING INTERPERSONALNY (40h) – to intensywne doświadczenie grupowe, którego celem jest doskonalenie kompetencji, związanych z pracą z ludźmi oraz pogłębienie świadomości własnych zachowań i eksperymentowanie z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. Uczestnicy mają możliwość rozwinąć kompetencje takie, jak umiejętność konstruktywnego wyrażania uczuć i myśli w relacjach, przekazywania trudnych informacji drugiej osobie, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz rozumienie swoich reakcji w kontakcie z innymi.  Trening jest doświadczeniem rozwojowym, służącym rozwijaniu umiejętności interpersonalnych potrzebnych zarówno w kontaktach w obszarze pracy zawodowej, jak również w życiu osobistym.

 

analizaANALIZA TRANSAKCYJNA –  Szkolenia z użyciem Analizy Transakcyjnej (AT), stanowią  połączenie spójnej psychologicznej  koncepcji zachowań ludzi w organizacji, ze wskazówkami do praktycznego jej zastosowania szczególnie w działach personalnych i przez menedżerów każdego szczebla.

Konstrukty AT, w jasny sposób opisują relacje i sytuację w organizacji, co niezwykle doceniają nasi Klienci.  Praca w oparciu i AT pozwala m.in. na diagnozę organizacji, pracę z kontraktami, ekonomią znaków rozpoznania, transakcjami zachodzącymi między ludźmi, identyfikacją nierozpoznani i zachowań pasywnych, strukturalizacją czasu, pozycjami życiowymi, grami psychologicznymi, skryptem, stylami interpersonalnymi.

 

lider zespolSZKOLENIA LIDER – ZESPÓŁ Jednym z najważniejszych wyzwań, które stoją przed liderami to znalezienie odpowiednich współpracowników, zarządzanie nimi, inspirowanie ich i zatrzymanie.

Nie jest to możliwe bez samoświadomości lidera, tego kim sam jest, jak się komunikuje, co jest dla niego ważne. Świadomy swojego wpływu na ludzi jest w stanie to wyzwanie podjąć.

Warto pamiętać, że dzięki odpowiedniemu przywództwu, członkowie zespołu potrafią odłożyć na bok indywidualne interesy i działać dla dobra ogółu w myśl zasady, że razem można więcej zrobić. Realizując projekty w tym obszarze wspieramy menedżerów w rozwoju ich kompetencji i w tworzeniu zespołów.

 

coachingCOACHING GRUPOWY I ZESPOŁOWY – Coaching              zespołowy            jest          unikatową           metodą                  pracy     z grupami i zespołami, dająca znakomite rezultaty dzięki koncentracji na procesie zachodzącym pomiędzy członkami grupy przy zastosowaniu technik go wspierajacych.

Coaching zespołowy umożliwia pracę z tworzącymi się zespołami,  grupami / zespołami doświadczonymi we współpracy czy z grupami / zespołami w konflikcie.

Taka praca wymaga kompetencji daleko wykraczających poza standardowe umiejętności coacha czy trenera.

 

 

NARZĘDZIA KOMPETENCYJNE – w swojej pracy wykorzystujemy sprawdzone narzędzia diagnostyczne, m.in. D3TM (DISC, TEAMS, VALUES+BAI)grafiki D3

DISC (styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju);

TEAMS (preferowane role w zespole: kreator, strateg, realizator, analityk, koordynator);

VALUES (wartości w miejscu pracy, którymi kieruje się badany, podejmując decyzje: lojaność, uczciwość, niezależność, równość);

BAI (Behavioral Attitude Index) (mierzy siłę sześciu postaw w miejscu pracy – wewnętrzne motywacje,  wpływające na wyniki (spokój wewnętrzny, wiedza, ekonomia, artyzm, solidarność, wywieranie wpływu).

 

 

 

d3-bai-logo-jpg

Belbin Accredited Users logo (300dpi)

Posiadamy międzynarodowy certyfikat Certified Behavioral D3 Consultant.

W  2012 roku otrzymałyśmy również akredytację Belbin® Team Role.

 

 

 

 

Wykorzystujemy narzędzia w procesie: diagnozy potrzeb, analizy potencjału menedżerskiego, analiz potencjałów zespołów, w projektach szkoleniowych dotyczących komunikacji, współpracy, zarządzania i przywództwa oraz do badania zmian zachodzących w wyniku oddziaływań rozwojowych.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą bardzo prosimy o kontakt.

 

bo warto… poznawać siebie

Zapraszamy na doświadczenia treningowe, które dają ci niepowtarzalną możliwość intensywnego doświadczenia siebie w grupie. To spotkania podczas, których możesz pogłębić świadomość własnych zachowań, rozumienia siebie, rozwinąć umiejętności przydatnych w kontaktach z ludźmi.


bo warto… poznawać siebie

 

Zapraszamy na doświadczenia treningowe, które dają ci niepowtarzalną możliwość intensywnego doświadczenia siebie w grupie. To spotkania podczas, których możesz pogłębić świadomość własnych zachowań, rozumienia siebie, rozwinąć umiejętności przydatnych w kontaktach z ludźmi.

 

Trening interpersonalny

(40 godzin) 

Doświadczenie, podczas którego możesz zrozumieć własne zachowania i reakcje, eksperymentować z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. Możesz rozwijać umiejętność wyrażania uczuć, rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, bycia w satysfakcjonującym kontakcie z ludźmi.

 

 

 

Trening asertywności

(30 godzin) 

trening asertywnościTrening asertywności jest doświadczeniem rozwojowym, które pozwala przyjrzeć się źródłom trudności interpersonalnych, a także doskonalić umiejętności konstruktywnej komunikacji. Na treningu uczestnicy rozwijają kompetencje w zakresie obrony siebie (odmowa, reagowanie na krytykę, reagowanie na atak werbalny), a także uczą się w jaki sposób wywierać konstruktywny wpływ na otoczenie  oraz wyrażać siebie stanowczo  i łagodnie (wyrażanie złości, krytyki, własnych poglądów). Podczas treningu, który trwa 30 godzin grupa pracuje na własnych, osobistych przykładach, ćwicząc nie tylko zastosowanie asertywnych procedur, ale także pracując nad wewnętrznym krytykiem, odkrywaniem osobistych praw i rozwijaniem siły sprawczej.

 

Trening antystresowy

(16 godzin) 

trening antystresowyTrening antystresowy to okazja do znalezienia dogodnego dla siebie sposobu radzenia sobie ze stresem. Wszyscy jesteśmy narażeni na stresujące sytuacje, jednak nie wszyscy podejmujemy działania, które mogą wspomóc konstruktywne radzenie sobie w tych sytuacjach.

 

“Bo jestem Wartościowa/y”

czyli warsztat rozwijania poczucia własnej wartości (16 godzin). 

letnie ładowanie akumulatorów

Podobno niektórzy ją mają, a inni nie – energię i siłę do działania. Całe szczęście to nieprawda, wewnętrzna moc nie jest przeznaczona dla wybrańców – jest do zdobycia, w zasięgu ręki i to Twojej – możesz spróbować razem z nami znaleźć źródła  Twojej motywacji.

 

bo warto… się rozwijać

Szkolenia rozwojowe powstały z myślą o poszerzaniu własnych umiejętności, potencjałów zawodowych i osobistych. Chcemy dzielić się wiedzą i tworzyć przestrzeń dla innych do dzielenia się własną.


Szkolenie 101

PROJEKT W PARTNERSTWIE MERYTORYCZNYM Z GRUPĄ SPOTKANIE 

Jeśli pracujesz jako:

 • manager,
 • pracownik działu HR,
 • trener,
 • coach,
 • mediator,
 • członek zespołu lub z klientem.

 

Szkolenie 101 jest bazowym szkoleniem z Analizy Transakcyjnej, teorii psychologicznej, używanej w pracy indywidualnej, zespołowej
i w organizacjach. Analiza Transakcyjna może być stosowana przez każdego, w różnych sytuacjach.

 

DOBRY KONTRAKT TO WSPÓŁPRACA – najnowsze podejście do kontraktowania pracy z grupami, pracownikami i klientami.

 

Pogłębione szkolenie z analizy transakcyjnej

                                                                                                                                                 

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

 

 • pracujesz z grupami jako trener
 • pracujesz indywidualnie jako coach, osoba pomagająca, doradca
 • pracujesz indywidualnie jako terapeuta
 • pracujesz w działach personalnych i podejmujesz interwencje w organspotkanie_logo_01izacjach
 • zastanawiasz się jak precyzyjnie umówić się z klientem lub grupą
 • chcesz dokładnie określać, jakie działania należą do Twojej roli, a jakie nie
 • nie wiesz jak zaangażować grupę lub osobę indywidualną w pracę
 • jesteś ciekawy jak pracować z kontraktem, żeby to był już rodzaj interwencji
 • zastanawiasz się jak reagować kiedy osoba, grupa nie przestrzega kontraktu
 • chcesz wiedzieć jak zabezpieczyć się przed grami psychologicznymi

 

Zapraszamy na warsztat. Te zajęcia pozwolą Ci skoncentrować się na swojej praktyce zawodowej i ćwiczyć na konkretnych przykładach, które wniesiesz do grupy.

 

Akademia Analizy Transakcyjnej

PROJEKT W PARTNERSTWIE MERYTORYCZNYM Z GRUPĄ SPOTKANIE 

Jeśli:

 • zastanawiałeś się, czym poza stanami ja, czyli koncepcją Rodzica, Dorosłego, Dziecka jest Analiza Transakcyjna…
 • chciałbyś wiedzieć od czego jeszcze zależą relacje międzyludzkie…
 • szukasz narzędzi, dzięki którym lepiej zrozumiesz sytuację w grupie by podjąć skuteczną interwencję…
 • chcesz zdobyć międzynarodowy certyfikat 101 z AT, poszerzyć kompetencje zawodowe, otrzymać nowe narzędzia do wykorzystania w swojej pracy zawodowej oraz życiu osobistym

zapraszamy Cię do udziału w AKADEMII ANALIZY TRANSAKCYJNEJ

 

bo warto… się rozwijać

 

Szkolenia rozwojowe powstały z myślą o poszerzaniu własnych umiejętności, potencjałów zawodowych i osobistych. Chcemy dzielić się wiedzą i tworzyć przestrzeń dla innych do dzielenia się własną.