Warsztaty w podróży to nasze marzenie połączenia przyjemnego z pożytecznym… Naszym założeniem jest, by niezwykłe miejsca były inspirujące dla osobistego rozwoju.