Pracownia psychoterapii i rozwoju REWERS to miejsce gdzie możesz zatrzymać się, spotkać się ze sobą, przyjrzeć się swojemu życiu. Poszukać nowych dróg, dokonać przewartościowań. www.pracowniarewers.pl