„Bojąc się, najczęściej skazujemy siebie na los, którego chcemy uniknąć”…

Książka o tym jak relacja z własnym ciałem i wykorzystanie jego własnej energii mogą pomóc w poradzeniu sobie z wewnętrznymi lękami.