BO WARTO W BIZNESIE…

W pracy z firmami nie zapominamy, ze najważniejszą podstawą funkcjonowania nowoczesnych organizacji są ludzie – to od ich motywacji, kreatywności oraz kompetencji zależy rozwój i efektywność firm. Pamiętamy też, że dla organizacji ważna jest efektywność i ekonomia

Rozwiązania biznesowe przygotowujemy na indywidualne zamówienie, zawsze uwzględniając specyfikę branży i potrzeby szkoleniowe.

Dedykujemy je dla wszystkich tych, którzy inwestują w rozwój swoich pracowników.

 

Główne obszary naszych kompetencji:

 

trening interTRENING INTERPERSONALNY (40h) – to intensywne doświadczenie grupowe, którego celem jest doskonalenie kompetencji, związanych z pracą z ludźmi oraz pogłębienie świadomości własnych zachowań i eksperymentowanie z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. Uczestnicy mają możliwość rozwinąć kompetencje takie, jak umiejętność konstruktywnego wyrażania uczuć i myśli w relacjach, przekazywania trudnych informacji drugiej osobie, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz rozumienie swoich reakcji w kontakcie z innymi.  Trening jest doświadczeniem rozwojowym, służącym rozwijaniu umiejętności interpersonalnych potrzebnych zarówno w kontaktach w obszarze pracy zawodowej, jak również w życiu osobistym.

 

analizaANALIZA TRANSAKCYJNA –  Szkolenia z użyciem Analizy Transakcyjnej (AT), stanowią  połączenie spójnej psychologicznej  koncepcji zachowań ludzi w organizacji, ze wskazówkami do praktycznego jej zastosowania szczególnie w działach personalnych i przez menedżerów każdego szczebla.

Konstrukty AT, w jasny sposób opisują relacje i sytuację w organizacji, co niezwykle doceniają nasi Klienci.  Praca w oparciu i AT pozwala m.in. na diagnozę organizacji, pracę z kontraktami, ekonomią znaków rozpoznania, transakcjami zachodzącymi między ludźmi, identyfikacją nierozpoznani i zachowań pasywnych, strukturalizacją czasu, pozycjami życiowymi, grami psychologicznymi, skryptem, stylami interpersonalnymi.

 

lider zespolSZKOLENIA LIDER – ZESPÓŁ Jednym z najważniejszych wyzwań, które stoją przed liderami to znalezienie odpowiednich współpracowników, zarządzanie nimi, inspirowanie ich i zatrzymanie.

Nie jest to możliwe bez samoświadomości lidera, tego kim sam jest, jak się komunikuje, co jest dla niego ważne. Świadomy swojego wpływu na ludzi jest w stanie to wyzwanie podjąć.

Warto pamiętać, że dzięki odpowiedniemu przywództwu, członkowie zespołu potrafią odłożyć na bok indywidualne interesy i działać dla dobra ogółu w myśl zasady, że razem można więcej zrobić. Realizując projekty w tym obszarze wspieramy menedżerów w rozwoju ich kompetencji i w tworzeniu zespołów.

 

coachingCOACHING GRUPOWY I ZESPOŁOWY – Coaching              zespołowy            jest          unikatową           metodą                  pracy     z grupami i zespołami, dająca znakomite rezultaty dzięki koncentracji na procesie zachodzącym pomiędzy członkami grupy przy zastosowaniu technik go wspierajacych.

Coaching zespołowy umożliwia pracę z tworzącymi się zespołami,  grupami / zespołami doświadczonymi we współpracy czy z grupami / zespołami w konflikcie.

Taka praca wymaga kompetencji daleko wykraczających poza standardowe umiejętności coacha czy trenera.

 

 

NARZĘDZIA KOMPETENCYJNE – w swojej pracy wykorzystujemy sprawdzone narzędzia diagnostyczne, m.in. D3TM (DISC, TEAMS, VALUES+BAI)grafiki D3

DISC (styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju);

TEAMS (preferowane role w zespole: kreator, strateg, realizator, analityk, koordynator);

VALUES (wartości w miejscu pracy, którymi kieruje się badany, podejmując decyzje: lojaność, uczciwość, niezależność, równość);

BAI (Behavioral Attitude Index) (mierzy siłę sześciu postaw w miejscu pracy – wewnętrzne motywacje,  wpływające na wyniki (spokój wewnętrzny, wiedza, ekonomia, artyzm, solidarność, wywieranie wpływu).

 

 

 

d3-bai-logo-jpg

Belbin Accredited Users logo (300dpi)

Posiadamy międzynarodowy certyfikat Certified Behavioral D3 Consultant.

W  2012 roku otrzymałyśmy również akredytację Belbin® Team Role.

 

 

 

 

Wykorzystujemy narzędzia w procesie: diagnozy potrzeb, analizy potencjału menedżerskiego, analiz potencjałów zespołów, w projektach szkoleniowych dotyczących komunikacji, współpracy, zarządzania i przywództwa oraz do badania zmian zachodzących w wyniku oddziaływań rozwojowych.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą bardzo prosimy o kontakt.

Podane przez Ciebie w formularzu dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu kontaktu zwrotnego, a ich administratorem będzie BoWarto Sp. z o.o. NIP 5242853312 i Bo.Warto Sp. z o.o. NIP: 1182026743. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.

* przesłanie zgłoszenia oznacza wstępną rezerwację udziału w tym szkoleniu. Zgłoszenie będzie przez nas potwierdzone mailowo lub telefonicznie.