Sekcja Naukowa Psychoterapii POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO oraz Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin NA SZLAKU serdecznie zapraszają na dwudniową konferencję z elementami warsztatu, którą poprowadzi Esther Perel.

„O terapii par inaczej. Nowe podejście do miłości, seksu i niewierności”

Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 12-13 kwietnia 2013 roku.

http://naszlaku.org/estherperel/