Dla psychologów oraz wszystkich rodziców pragnących świadomie wychowywać swoje dzieci.